RURGenetika


O programu

Program se zabývá modelováním vývoje populace z genetického hlediska. Odvětví genetiky, ke kterému se tento program váže, se nazývá populační genetika.

Vše, co program umí, je podrobně popsáno v dokumentaci (viz download). Stručně lze říci, že program modeluje vývoj složení populace se zadanou charakteristikou. Je možné sledovat zastoupení jednotlivých genů a znaků nebo celých genotypů a fenotypů (genotyp = soubor genů; fenotyp = soubor znaků, projev genotypu), kde jednotlivé znaky jsou podmíněny monogenně (jeden znak je projevem jednoho genu), geny jsou uloženy na autozomech (autozom = nepohlavní chromozom) a mají pouze dva typy alel. Geny přitom mohou ovlivňovat život jedince (např. jeho délku).

Stažení

(více možností na stránce download)

Tento program je freeware a open-source, dávám plný souhlas s jeho užíváním a šířením pod každou licencí - nicméně budu rád, když mi dáte vědět na email, že program používáte (případně s ním děláte něco jiného). Tamtéž směřujte hlášení o chybách, návrhy na zlepšení, apod. Díky.

Pokud se Vám program líbí, můžete mi udělat velkou radost malou dotací (o to ochotněji Vám pak poskytnu nějakou malou technickou podporu nebo zohledním Vaše návrhy na zlepšení v nové verzi programu):

© R.U.R. (aka Rudolf Rosa), 297-973-198, rur@seznam.cz, http://nikde.eu